Ordinace Dolejší
27 led

Ochrana osobních údajů

Tato zásada ochrany osobních údajů vysvětluje, jak Ordinace Dolejší zpracovává a chrání veškeré informace, které poskytujete během používání našich služeb. Je důležité, abyste si byli vědomi toho, jak s vašimi osobními daty nakládáme, což zahrnuje jejich shromažďování, použití, přenos a ochranu. Za účelem poskytování lékařských služeb můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů, včetně, ale ne omezeno na, vaše jméno, kontaktní informace jako je adresa, telefon a email, zdravotní stav a historie léčení. Všechny tyto údaje jsou zpracovávány s nejvyšší mírou pečlivosti a důvěrnosti a v souladu s platnými právními předpisy.

Když nám poskytnete své osobní údaje, máte právo požadovat přístup k nim, požadovat jejich opravu či omezení zpracování, vzít zpět váš souhlas se zpracováním údajů a v případě, že se domníváte, že bylo zpracování vašich údajů prováděno v rozporu s ochranou vaší osoby, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme povinni reagovat na vaše požadavky bez zbytečného odkladu. Všechny informace o zpracování vašich údajů jsou poskytovány transparentním způsobem a jsou snadno dostupné.

Kontaktní informace

Pro veškeré dotazy nebo problémy týkající se zpracování vašich osobních údajů, prosím kontaktujte naši správce osobních údajů, kterou je Magdalena Dvořáková, umístěná na adrese Šumavská 15, 602 00 Brno, Česká republika. Email pro komunikaci je [email protected].

Magdalena Dvořáková

Magdalena Dvořáková

Jsem odbornice v oboru lékařství s hlubokým zájmem o zdraví a jeho propagaci. V mé práci se soustředím na nejnovější poznatky z medicíny a ráda sdílím své vědomosti s veřejností prostřednictvím článků a blogů. Insipiruje mě možnost přispět k lepšímu pochopení těla, prevenci nemocí a celkově ke zlepšení kvality života lidí.

Napsat komentář