Ordinace Dolejší
27 led

Základní informace o ochraně osobních údajů

Ordinace Dolejší, vedená Magdalenou Dvořákovou, sídlící na adrese Šumavská 15, 602 00 Brno, Česká republika, plně respektuje práva a soukromí našich pacientů a návštěvníků naší webové stránky. Z tohoto důvodu klade velký důraz na ochranu osobních údajů a jejich zpracování v souladu s příslušnými právními normami, především s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation). Jako zdravotnické zařízení jsme povinni chránit citlivé zdravotní informace, které nám jsou svěřeny, a zaručujeme, že veškeré sbírané a zpracovávané osobní údaje jsou používány výhradně pro stanovené lékařské a administrativní účely, poskytování zdravotní péče, a nikdy nebudou bez vašeho výslovného souhlasu sdíleny s třetími stranami. Veškeré informace o zdravotním stavu, léčbě, diagnostice a osobních datech jsou pečlivě chráněny a zpracovávány s nejvyšší možnou mírou diskrétnosti a bezpečnosti.

Zásady shromažďování a používání informací

Sběr vašich osobních údajů se provádí výhradně na základě vašeho předchozího souhlasu a pouze v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro plnění našich lékařských a administrativních funkcí. Každý pacient má právo být informován o účelu a rozsahu shromažďování jeho osobních údajů a má právo tento souhlas kdykoli odvolat. Součástí našeho závazku k transparentnosti je, že pacient je seznámen s tím, které informace jsou sbírány, jak dlouho budou uchovávány a kdo má k nim přístup. Vždy dbáme na to, aby byly informace zpracovávány legálně, transparentně a po spravedlivé dohodě s pacientem, což zahrnuje i zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte jako subjekt údajů několik základních práv, včetně práva na přístup k vašim údajům, práva na opravu, práva na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pro uplatnění těchto práv nebo pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete kdykoli kontaktovat naši ordinaci prostřednictvím emailu na adrese [email protected]. Informace o postupu uplatňování práv a o možnostiach obrany v případě jejich porušení jsou pacientům poskytovány systematichým a srozumitelným způsobem.

Magdalena Dvořáková

Magdalena Dvořáková

Jsem odbornice v oboru lékařství s hlubokým zájmem o zdraví a jeho propagaci. V mé práci se soustředím na nejnovější poznatky z medicíny a ráda sdílím své vědomosti s veřejností prostřednictvím článků a blogů. Insipiruje mě možnost přispět k lepšímu pochopení těla, prevenci nemocí a celkově ke zlepšení kvality života lidí.

Napsat komentář