Ordinace Dolejší
27 led

Úvod

Vítejte na webových stránkách Ordinace Dolejší, které poskytují kvalitní lékařskou péči zaměřenou na prevenci, diagnostiku a léčbu různých zdravotních stavů. Tyto Podmínky služby (dále jen 'Podmínky') definují pravidla užívání webové stránky ordinace-dolejsi.cz, jejíž vlastníkem je Magdalena Dvořáková se sídlem na adrese Šumavská 15, 602 00 Brno, Česká republika. Při používání našich webových stránek a služeb s nimi spojených souhlasíte s těmito Podmínkami, které jsou závazné pro všechny návštěvníky a uživatele stránky. Důkladně si prosím přečtete tyto Podmínky, abyste pochopili naše procedury a pravidla ohledně Vašeho používání stránek.

Používání webových stránek

Stránky Ordinace Dolejší jsou dostupné pro informování veřejnosti o nabízených službách a poskytování rady v oblasti zdravotní péče. Uživatelé mohou stránky procházet, získávat informace a využívat kontaktní formuláře a informace pro komunikaci s ordinací. Jakékoli kopírování, distribuce, přenos anebo modifikace obsahu stránek bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Stránka nesmí být používána k jakýmkoliv nezákonným účelům, k porušování práv třetích osob, nebo k šíření materiálu, který by mohl být škodlivý, obscénní, zavádějící nebo jinak nepřijatelný.

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Naše webové stránky jsou navrženy s důrazem na bezpečnost a ochranu osobních informací. Sbíráme pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování našich služeb a informací, jako jsou jméno, email a telefonní číslo, a to pouze se souhlasem uživatele. Všechny sběrané informace jsou zpracovávány s respektem k soukromí, v souladu s platnými zákony České republiky a příslušnými evropskými předpisy.

Změny podmínek

Ordinace Dolejší si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat nebo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění. Jakákoli změna bude účinná ihned po zveřejnění na této stránce. Doporučujeme uživatelům pravidelně si tyto Podmínky přečíst, aby byli informování o jakýchkoliv změnách, které by mohly ovlivnit jejich používání webových stránek. Pokračováním v používání naší stránky po zveřejnění změn si uživatel vyjadřuje souhlas s aktualizovanými Podmínkami.

Kontaktní informace

Pro více informací nebo při jakýchkoliv dotazech týkajících se Podmínek služby prosím kontaktujte Magdalenu Dvořákovou na emailové adrese [email protected] nebo na adrese Šumavská 15, 602 00 Brno, Česká republika. Jsme zde, abychom Vám poskytli veškerou potřebnou podporu pro zajištění Vašeho komfortu při používání našich služeb.

Magdalena Dvořáková

Magdalena Dvořáková

Jsem odbornice v oboru lékařství s hlubokým zájmem o zdraví a jeho propagaci. V mé práci se soustředím na nejnovější poznatky z medicíny a ráda sdílím své vědomosti s veřejností prostřednictvím článků a blogů. Insipiruje mě možnost přispět k lepšímu pochopení těla, prevenci nemocí a celkově ke zlepšení kvality života lidí.

Napsat komentář