Ordinace Dolejší
Jak Světová zdravotnická organizace definuje pojem zdraví?
20 kvě

Pojem zdraví není jen absence nemoci nebo vady. Světová zdravotnická organizace (WHO) ho definuje jako stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody. Ale co všechno tato definice obnáší?

Prozkoumáme, jak se tento koncept vyvinul, proč je komplexní přístup k zdraví důležitý a jak můžete zlepšit svůj životní styl. Připravte se na zajímavou cestu k porozumění zdraví z pohledu WHO, která vám nabídne nejen teoretické, ale i praktické informace.

Definice zdraví podle WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, a nikoli pouze absenci nemoci nebo vady“. Tato definice byla přijata v roce 1948 a významně rozšířila úzké chápaní zdraví jen jako nepřítomnost nemocí. Tento pohled zdůrazňuje, jak důležitý je celostní přístup ke zdraví, který zohledňuje všechny aspekty lidského života.

Podle WHO je zdraví dynamický stav, který se mění v průběhu života jedince. Proto je důležité pravidelně sledovat a zlepšovat jak fyzické, tak duševní a sociální aspekty zdraví. Abychom dosažení stavu zdraví mohli co nejlépe podporovat, je nezbytné vytvářet prostředí a podmínky, které umožní individuálnímu i kolektivnímu rozvoji zdraví. Podle WHO by to mohlo zahrnovat například přístup k čisté vodě, zdravé stravě, bezpečným pracovním podmínkám a kvalitní zdravotní péči.

Fyzické zdraví zahrnuje nejen nepřítomnost nemoci, ale také schopnost člověka vykonávat každodenní úkoly bez nadměrného únavy nebo potíží. Fyzická kondice, správné výživové návyky a dostatek pohybu jsou klíčové pro udržení fyzického zdraví. Pravidelné lékařské prohlídky nám mohou pomoci odhalit potenciální zdravotní problémy dříve, než se stanou vážnými.

Duševní zdraví je stejně důležité jako fyzické zdraví. Zahrnuje emocionální a psychickou pohodu, schopnost vyrovnat se se stresem, efektivně komunikovat a navazovat vztahy. Podpora duševního zdraví může zahrnovat různé techniky, jako jsou meditace, terapie nebo jednoduché aktivity jako čtení a poslech hudby.

Sociální zdraví odkazuje na schopnost jedince tvořit a udržovat kvalitní mezilidské vztahy, zapojovat se do společenského života a cítit se součástí komunity. K sociálnímu zdraví přispívá nejen podpora rodiny a přátel, ale i širší sociální struktury a komunitní programy.

“Zdraví není cílem samo o sobě, ale prostředkem k dosahování dalších cílů v životě,” říká Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO.

WHO také klade důraz na preventivní opatření jako klíč k udržení zdraví. To zahrnuje nejen očkovací programy, ale také vzdělávání o preventivních krocích, které mohou zabránit nemocem a zraněním. Tento přístup je často více ekonomicky efektivní než léčba již vzniklých problémů.

Definice zdraví od WHO slouží jako základ pro veřejné zdravotní politiky a strategie po celém světě. Tento komplexní přístup k zdraví následují nejen jednotlivci, ale i vlády a organizace. Přijetí této definice znamená, že zdraví má mnoho tváří, a udržení či dosažení zdraví vyžaduje pohled na člověka jako celek. Nejde jen o to být bez nemoci, ale o dosažení stavu, kde se cítíme dobře po všech stránkách, fyzicky, duševně i sociálně.

Historie a vývoj definice zdraví

Vývoj definice zdraví odráží změny ve společnosti, medicíně a vědě jako celku. V minulosti byla zdraví často chápána pouze jako absence nemoci či neduhů. Tato omezená perspektiva začala být překonávána zejména během 20. století. V roce 1948 přišla Světová zdravotnická organizace s průlomovou definicí, kterou dnes známe: zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody.

Tento nový přístup zohledňoval celkový stav člověka, nejen jednotlivé nemoci či jejich nepřítomnost. Přinášel s sebou důraz na prevenci, vzdělávání a celkový životní styl. Do popředí se dostaly vlivy, jako jsou socioekonomické faktory, kvalita životního prostředí nebo psychické zdraví. Tyto aspekty dříve hrály sekundární roli, ale postupně se ukázalo, že jsou klíčové pro skutečné pochopení toho, co znamená být zdravý.

Pojem zdraví se dále vyvíjel spolu s rozvojem medicíny, psychologických věd a sociologie. Například v 70. letech 20. století se začal klást větší důraz na otázky rovnosti ve zdraví a na přístup ke zdravotní péči. Dnes je zřejmé, že zdraví je dynamický proces, který se mění v závislosti na mnoha faktorech. Tento pohled nám umožňuje lépe přizpůsobit zdravotnické služby potřebám jednotlivců a komunit.

Dle WHO je důležité nezapomínat, že sociální determinanty zdraví, jako jsou vzdělání, zaměstnání a sociální podmínky, mají zásadní dopad na kvalitu našeho života. Zdraví není jen o tom, co jíme nebo jak často cvičíme, ale také o podmínkách, ve kterých žijeme.

"Zdraví je nejen základní právo každého člověka, ale také klíčová podmínka pro mír a rozvoj", říká Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO.

Historie teorie zdraví také zahrnuje důležitý koncept tzv. zdravotních gradientů. To znamená, že existuje stupňovitý vztah mezi socioekonomickým postavením a zdravím. Čím vyšší socioekonomické postavení, tím lepší zdraví – a naopak. Tento gradient je patrný napříč všemi společnostmi a kulturami a potvrzuje, že zdraví je úzce propojeno se sociálním kontextem, ve kterém člověk žije.

WHO svoji definici nikdy nezměnila, protože byla natolik revoluční a vizionářská, že stále platí. Avšak přístup k jejímu naplnění se vyvíjel. Dnes je zdraví plně součástí cílů udržitelného rozvoje, což ukazuje, že zdraví není izolovaný cíl, ale interdisciplinární výsledek složitých interakcí.

Když nahlédneme do budoucnosti, je jasné, že definice zdraví se bude dále rozšiřovat a přizpůsobovat novým výzvám. Je důležité, aby tato definice zůstala pružná a schopná reagovat na změny v naší společnosti, vědě a technologiích. Pouze tak budeme schopni zajistit, aby lidé na celém světě mohli žít zdravý a plnohodnotný život.

Co znamená být zdravý

Být zdravý znamená mnohem více než jen nemít žádnou nemoc. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví stavem úplné fyzické, duševní a sociální pohody. Tato komplexní definice klade důraz na vyvážený přístup ke všem aspektům života. Mnoho lidí se zaměřuje pouze na fyzické zdraví, ale neméně důležité je i zdraví duševní a sociální.

Fyzické zdraví znamená, že naše tělo funguje optimálně a bez bolesti nebo nepohodlí. Pravidelný pohyb, vyvážená strava a dostatek spánku jsou klíčové prvky. Důležité je také preventivní opatření, jako jsou pravidelné lékařské prohlídky a očkování. Bez těchto kroků můžeme snadno přehlédnout skryté zdravotní problémy.

Duševní zdraví je stav, kdy jedinec dokáže zvládat obvyklé stresové situace, pracovat produktivně a přispívat ke své komunitě. Psychická pohoda zahrnuje schopnost udržovat zdravé vztahy, vyrovnávat se s životními výzvami a pociťovat smysl a uspokojení v životě. Problémy, jako je úzkost nebo deprese, mohou vážně ovlivnit naši kvalitu života. Proto je důležité hledat pomoc, když je to potřeba, a věnovat se aktivitám, které podporují duševní pohodu, jako jsou meditace nebo terapie.

Sociální zdraví zahrnuje naše vztahy s ostatními lidmi. Kvalitní sociální vazby přispívají k našemu štěstí a pocitu sounáležitosti. Člověk, který má silné sociální zázemí, je často méně náchylný k nemocem a lépe se vyrovnává se stresem. Zapojení do komunitních aktivit, udržování přátelství a rodinných vztahů může významně přispět k našemu celkovému zdraví.

Pozoruhodným citátem je prohlášení bývalého generálního ředitele WHO, Dr. Margaret Chan: "Zdraví a vývoj jsou dva spojené systémy. Ekonomické a sociální podmínky ovlivňují zdraví, a zdraví ovlivňuje ekonomické a sociální podmínky."

Pro udržení zdraví je tedy nutné přistupovat k němu holisticky. Jedná se o vyvážení fyzických, duševních i sociálních aspektů života. Mnoho z nás si neuvědomuje, jak jsou tyto oblasti propojené a jak mohou vzájemně ovlivnit naši pohodu. Vyvážený životní styl, který bere v úvahu všechny tyto faktory, může výrazně přispět k lepšímu zdraví.

Nakonec, být zdravý znamená také věnovat se preventivním opatřením a být vnímavý k signálům, které nám naše tělo a mysl dávají. Řídit se tímto přístupem může vést k delšímu a kvalitnějšímu životu, protože se snažíme nejen omezit nemoci, ale také o udržení celkové pohody.

Tipy pro zdravý životní styl

Žít zdravým životním stylem není jen o dodržování přísných diet a trávení nekonečných hodin v posilovně. Je to o nalézání rovnováhy mezi fyzickým, duševním a sociálním zdravím. Následující tipy vám mohou pomoci dosáhnout této rovnováhy a cítit se lépe ve svém těle i mysli.

Pravidelný pohyb

Každodenní fyzická aktivita je jedním z nejdůležitějších kroků ke zdravému životnímu stylu. Nemusíte nutně chodit do fitness centra nebo běhat maratony. Stačí najít pohyb, který vás baví, a dělat ho pravidelně. Ať už je to chůze, jízda na kole, tanec nebo jóga, důležité je zůstat aktivní. Podle WHO by měl každý dospělý strávit alespoň 150 minut týdně středně intenzivní aerobní aktivitou.

"Pohyb je lék na všechny nemoci," řekl Hippokrates, starořecký lékař.

Vyvážená strava

Důležitým aspektem zdraví je také strava. Jíst vyváženou stravu znamená zahrnout do svého jídelníčku dostatek ovoce, zeleniny, celozrnných produktů a zdravých tuků. Vyhněte se nadměrnému příjmu soli, cukru a nasycených tuků. Snažte se jíst různé potraviny, abyste získali potřebné živiny. Nezapomeňte také na dostatečný příjem vody. Doporučuje se vypít alespoň osm sklenic vody denně.

Duševní pohoda

Duševní zdraví je často opomíjeno, přitom je stejně důležité jako fyzické zdraví. Stres může mít negativní dopady na vaše zdraví, a proto je důležité najít způsoby, jak ho zvládat. Relaxační techniky, jako je meditace, hluboké dýchání nebo čtení knihy, mohou pomoci uvolnit mysl a zlepšit duševní pohodu. Také se snažte najít čas na činnosti, které vás baví, a na setkání s přáteli a rodinou.

Pravidelný spánek

Spánek je nezbytný pro regeneraci těla i mysli. Dospělí by měli spát alespoň sedm až osm hodin denně. Kvalitní spánek pomáhá zlepšovat paměť, soustředění a celkovou energii. Pro lepší spánek je dobré si vytvořit pravidelný režim, vyhnout se konzumu kofeinu a alkoholu před spaním a udržovat příjemné a klidné prostředí v ložnici.

Preventivní prohlídky

Návštěva lékaře by neměla být jen při nemoci. Pravidelné preventivní prohlídky mohou pomoci odhalit potenciální zdravotní problémy dříve, než se stanou vážnými. To platí nejen pro fyzické, ale i psychické zdraví. Pravidelně kontrolujte svůj zdravotní stav a neváhejte se poradit s odborníkem.

Význam duševního zdraví

Duševní zdraví je nezbytnou součástí celkového zdraví a pohody. Podle WHO je zdraví nejen fyzická, ale i duševní a sociální pohoda. I když se duševní zdraví může zdát méně viditelné než fyzické zdraví, jeho vliv na kvalitu života je obrovský. Dobré duševní zdraví umožňuje jednotlivci realizovat svůj potenciál, zvládnout normální stresové situace, efektivně pracovat a přispívat ke své komunitě.

V dnešní hektické době se stále více lidí setkává s problémy spojenými s duševním zdravím. Stres, úzkost a deprese patří mezi nejčastější problémy. Podle WHO přibližně 1 z 4 lidí zažije v určitém okamžiku svého života nějakou formu duševní poruchy. Tyto problémy mohou ovlivnit každého bez ohledu na věk, pohlaví, či sociální postavení.

Je důležité si uvědomit, že duševní zdraví a fyzické zdraví jsou vzájemně propletené. Například dlouhodobý stres může vést k vážným zdravotním problémům, jako jsou srdeční choroby nebo diabetes. Naopak dobré duševní zdraví může přispět ke zlepšení fyzického zdraví a zvýšení celkové pohody.

WHO uvádí, že strategie na podporu duševního zdraví by měly zahrnovat nejen zdravotní péči, ale také širší socioekonomické a environmentální faktory. „Dobré duševní zdraví není záležitostí jednotlivce, ale celé společnosti,“ říká Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel WHO.

Jak tedy pečovat o své duševní zdraví? Existuje mnoho způsobů. Jedním z nejdůležitějších je udržovat se v kontaktu s přáteli a rodinou. Sociální vazby poskytují podporu a pocit sounáležitosti, což je klíčové pro duševní pohodu. Dalším důležitým krokem je pravidelná fyzická aktivita. Nejenže zlepšuje fyzické zdraví, ale také uvolňuje endorfiny, které zvyšují náladu a snižují stres.

Kromě toho je také důležité najít si čas na relaxaci a odpočinek. Meditace, jóga nebo čtení mohou pomoci uklidnit mysl a zbavit se napětí. Někdy může být také užitečné vyhledat pomoc profesionála, jako je psycholog nebo terapeut, který může poskytnout odpovídající podporu a vedení.

Na závěr je důležité si uvědomit, že duševní zdraví by nemělo být opomíjeno. Je nezbytnou součástí celkové pohody a ovlivňuje všechny aspekty života. Péče o duševní zdraví je stejně důležitá jako péče o tělo, a to nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Propagování a ochrana duševního zdraví by mělo být prioritou pro nás všechny.

Magdalena Dvořáková

Magdalena Dvořáková

Jsem odbornice v oboru lékařství s hlubokým zájmem o zdraví a jeho propagaci. V mé práci se soustředím na nejnovější poznatky z medicíny a ráda sdílím své vědomosti s veřejností prostřednictvím článků a blogů. Insipiruje mě možnost přispět k lepšímu pochopení těla, prevenci nemocí a celkově ke zlepšení kvality života lidí.

Napsat komentář